Gratis verzending vanaf € 99 excl. btw Scherpste prijzen Volgende werkdag bezorgd 120 jaar ervaring

Nieuw bij Office Centre? Maak een account

Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.officecentre.nl) van Office Centre Nederland (hierna aangeduid als "Office Centre"), gevestigd te Rondebeltweg 102 1329 BH Almere Nederland en met statutaire zetel in Amsterdam, en geregistreerd in het Handelsregister van Flevoland onder nummer 33272529. Deze website is bedoeld voor bezoekers in Nederland. Lees deze disclaimer zorgvuldig. Je gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze disclaimer wanneer je deze website bezoekt en/of wanneer je de informatie op deze website gebruikt.

De informatie op deze website mag alleen voor algemene informatiedoeleinden worden gebruikt en mag niet in de plaats komen van enige vorm van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel Office Centre probeert nauwkeurige, volledige en actuele informatie te verstrekken, kan Office Centre de juistheid, volledigheid of actualiteit van de op deze website verstrekte informatie niet garanderen.

Office Centre garandeert niet dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Het is verboden deze website te gebruiken op een manier waardoor andere mensen hem niet meer zouden kunnen gebruiken, of waardoor deze website niet meer zou werken, of waardoor de informatie op deze website of de software die hij gebruikt zou veranderen.

Office Centre is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het openen van deze website en/of (het gebruik van) de op deze website beschikbare informatie. Office Centre behoudt zich het recht voor, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, veranderingen aan te brengen in de informatie op deze website, inclusief deze disclaimer. Office Centre is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites die naar deze website linken of waarnaar deze site linkt.